Yedikule Mescidi

Bu site, bildiğimiz tüm hakikatleri bütün muslumanlara yaymak ve üzerimize farz olan emri bi elmağrûfi nahyi a’ni elmunkeri vazifesini yerine getirmek amacıyla Allâh(c.c.) rızası için kuruldu.

KAMUOYUNA DUYURU

Tıklayınız

Bu tecvidin ne demek olduğunu Müslümanların çoğu bilmiyor biliyor musunuz uşak? Ne demek olduğunu bilmiyorlar. Vacip diyorlar tecvide ya! Hangi tecvid? Nasıl? Bir açıklık getirin de anlayalım. Aman ya Rabbi! Farz ve vacip ameller hakkında mutlaka ayet oluyor ya…Mutlaka ayette yeri oluyor. Guran’da mutlaka yeri var farz ve vacip amellerin. Sahih hadis-i nabaviyye’nin Gurân’da yeri var ya, vacib amelin Gurân’da yeri olmaz mı? Ama herkes bulamayabilir. Allah(c.c.) o ayeti veyahut ayetleri kime isterse ona buldurur. Kime isterse… Nice imamlar Gurân’da bir meseleyi bulamayınca bir ayette yerini bulamayınca ne yapıyor sünnete müracaat ediyor. Nabiyyi Ziyşan Efendimizin Hadis-i Nabaviyyesine ve sünnetine müracaat edip de içtihat yapıyor. Bunun anlamı: Yani o meselenin, o amelin Gurân’da yeri yok mu? O meselenin Gurân’da yeri yok mu? Olmaz olur mu? Kulun mantığı, aklı insanı yanıltır. Devamı >>

Sahih hadis-i Nabaviyye, sahih kerre sahih. Ayet var, Gurân’da yeri var bu hadis-i Nabaviyye’nin. (Sahabi Efendilerimiz) Yine kıyameti sordular, sık sık sorarlardı Nabiyyi Ziyşan(a.s.) Efendimize. Allah(c.c.) sohbetini Nabiyyi Ziyşan Efendimizin mübarek kalbine gönderdi. Hadis-i Şerif⁴: “Nefsim guvvat ve gudrat ellerinde olan Allah’ın(c.c.) izzet ve celali üzerine kasem ederim ki, yemin ederim ki ümmetim üzerine öyle bir zaman gelip Gurân-i Hakiymi, mushaf süslenip tezyin edilmedikçe, duvarlara asılıp raflara kaldırılmadıkça giyamet vâki olmaz.” buyurdu. Bu hadisi şerifin Gurân’da yeri var. Söylüyoruz, anlatıyoruz… 5 vakit namazlarda müslümanların çokça okuduğu surelerde var, oralarda var; dolu bir sürü. Gurân’da yeri var bu hadis-i Nabaviyye’nin. Sahih kerre sahih. Devamı >>

İnsanoğlu ğafildir ya ğafiliz ya. Lataifi kulli beşeriyyemiz nisyan ile mağlub, unutkanlık ile mağlubuz biz ya. Ta ne zaman böyle olduk biliyor musunuz uşak? Ğafil, unutkan, zalim, cahil… Ne zaman olduk biliyor musunuz? Bilen var mı? “Fî” tarihinde, insanlık ve cin alemi “fî” tarihinde husrana uğradık biz. “Li Fî” tarihi var ya. Allah(c.c.) kulluk mukellefiyetini teklif ettiğinde hemen alıp kabul ettik insanlar ve cinler. İşte o an “Li Fî” tarihi o işte… İnsanlık ve cin aleminin kulluk görevine başladığı tarih. İşte Allah(c.c.) ona kasem ediyor: “Va Al-A’sri” buyuruyor. O asra, o yeni başlangıç yok mu… O gün dönümü… Zamanın yaratılıp size teslim edildiği gün yok mu… Mükellefiyeti kabul ettiğiniz o an yok mu… Yemin ederim o âna, yemin ederim ben sizi zorlamadım! Yemin ederim ben sizi zorlamadım! Siz kendiniz zorladınız, cavradınız “Ya Rabbi! İlla bizi o cennete koy. Ya Rabbi! Bizi o cennete koy. Ya Rabbi! Bizi o cennete koy…” Devamı >>

Nabiyyi Ziyşan(a.s.) Efendimiz beş buçuk yaşları civarındaydı. 5 yaş 6 aylık civarındaydı. Melekler geldi kalp ameliyatı yaptı O’na. Diğer iç cihazatlarını temizlediler, bembeyaz bir nur ile sonra gerisin geriye yerleştirdiler, bütün cihazatlarını da, kalbini de kapattılar. O ay ramazan ayıydı, gecesiydi. Vahiy geldi mübareğe. Ya hem de hoşlandığı bir ses sadası ile… İstikbalde hoşlanacağı bir ses ile geldi. “Elhamdu Li Allâhi Rabbi Al-A’lamiyna” diye nida geldi. Ve Nabiyyi Ziyşan(a.s) Efendimiz 40 yaşında “el-a’lagi” suresi “igra” ayeti gelinceye kadar bunu herkese anlattı. Bütün Mekke-Medine arap yarımadası çalkalandı, bunu biliyor. Mekke’de bir çocuk var, bir genç var, bir adam var, böyle diyormuş. Böyle bir muayyen zamanlarda etrafından, Allâh(c.c.) emir buyurdu Cebrail’e.(a.s.) Bazı rahmet meleklerini yanlarına alıyor hep bir ağızdan nida ediyorlardı bazı günlerin muayyen vakitlerinde. “Elhamdu Li Allâhi Rabbi Al-A’lamiyna” diye nida ediyorlardı. Devamı >>

Fatiha-i Şerefiyye'nin ilk ayâtinin meali

HAMD; Gördüğümüz göremediğimiz ve asla da göremeyeceğimiz. Duyduğumuz duyamadığımız ve asla duyamayacağımız. Bildiğimiz bilemediğimiz ve asla da bilemeyeceğimiz. Tahayyul edebildiğimiz, edemediğimiz ve asla da tahayyul edemeyeceğimiz yaratılmışlar âleminin Rabbi olan Allâha’dır.

Sual sormak için

11 + 9 =

Tecvid yoktur.

Tecvid sözlükte; güzel yapmak, güzel eda etmek, okumakta her bir harfi mahreçten sıfatı layıkıyla eda etmek, çıkarmak manasına gelmektedir. Istılâh manası: Gur’ân okurken harflerin mahreçlerine dikkat ederek, her harfin hakkını vererek okumaktır.

Tecvide delil olarak getirilen ayetler;
rettil elgurana tertiylan
Rettil elgur’âna tertiylan (elmuzzemmil sûresi 4. âyet)

Tertil’in sözlük anlamı ne demektir?

Sözlük manası, tane tane okumak anlamına gelir, sözü düzgün, yavaş yavaş, gerekli araları vererek okumaktır, bu manaya göre ayetin manası, Gur’ân’ı Keriym’i tane tane düzgün bir şekilde yavaş yavaş harflerin hakkını vererek kelimeleri bozmadan okumaktır.  Devamı >>

Allâh Lafzı Celâli

AllâhAllah Lafzı Celali özel bir kelimedir. Bu kelimenin başında harfi tarif diye bilinen elif lam takısı yoktur. Her harf kelimenin kendi kökünde olan asli harflerdendir.

AllahKelimeler

Yani 4 harften müteşekkildir(oluşmaktadır). Hiçbiri ATILAMAZ, ULANAMAZ. Eğer atar veya ulamaya kalkarsak şu kelimeleri okuruz lah, ulah, lallah ,ullah … ( örnek : kitab ullah , Rasul- ULLAH, RASU- LALLAH , HUVE – LLAH) Öyle ise ALLAH lafzı celalinin doğru harekelenişindede şeddeye yer yoktur yani en başta harekelediğimiz gibi yazılmalıdır.

Devamı >>

Besmela

“Bismillahi” der isek şunu demiş oluruz. “Lahi” kelimesi “boş şeyler ile kendini meşgul eden, kafasız, başsız, ğafil adam” anlamına gelmektedir.
“Boşa vakit harcayanın ve eğlenceye dalanın adı ile” demiş oluruz. Ayrıca Çeçencede de “yol ver, çekil” anlamına gelmektedir.

RAB Ne Demektir?

1.Guvvet ve Gudret sâhibi
2.Yegâne yaratıcı
3.ElRazzâgu ElKerîmu demektir.
(Yani Allâh(azze ve cella şanuhu) birşeyi yaratmak
istediğinde onu yaratmadan onun rızkını yaratan demektir.)

Gur’ân Harekeleri Değiştiriliyor.

Suudi Arabistan dan gelen Gur’ân Mushafları ile ülkemizdeki Gur’ân Mushaflarının harekeleme farklılıkları bu konuya delildir. Ayrıca günümüzde sıkça rastladığımız tecvidli Gur’ân Mushafları ile tecvidsiz Gur’ân Mushafları Gur’ân-ı Keriymin harekelerinin değil sadece harflerinin değiştirilemeyeceğini göstermektedir.

SûreOkumalari.com

Elfâtiha Sûresi, Elfiyli Sûresi Sûresi, Elmâ’ûna Sûresi, Gurayşin Sûresi, Elfelagi Sûresi, Elnâsi Sûresi, Elkâfirûna Sûresi, Elkevsera Sûresi, El İhlas Sûresi, Elnasru Sûresi

Devam >>

Yeryüzünde bütün Müslümanlar “Lahi” ile başlıyor namaza “Lahi” ile de bitiriyor ya! Diyor “bismillahirrahmanirrahim” Rahman ve Rahim olan diyor Lahi’nin ismi ile başlarım diyor. “Elhamdulillahi…” diyor gidiyor. Lahi’ye hamd ederim diyor Lahi’ye. Allah’a değil. Allah yok ki orada Allah yok! Ne besmelede ne orada Allah yok. “Bi İsmi Allahi” demiyor; “bismillahi” diyor ya! Hele alimler kürsüye otururdu dinlerdim. Benimde hoşuma giderdi nefsimin ha! sohbetinin vaazının arasında bilhassa da Cuma vaazlarında, bayram vaazlarında şimdi mevzusu ile ilgili bir ayet okuyacak… “Estağzubillah bismillah…” ayet okurdu. Hala öyle yapıyorlar lan hala öyle yapıyorlar hala. “Estağzubillah bismillah” diye ayeti okuyor. Lahi ilen başlıyor belki de Lahi ilen de bitirecek ayeti. Bak namaza Lahi ile başladı. Devamı >>

Apaçık lan! Allah’ı kaldırıp atıyorsun. Biz de “besmele” diyelim herkes “besmele” diyor. Öyle bir isim yok. Besmele’nin öyle bir ismi yok. O kelimeyi yahudi soktu İslama “besmele” diye. Eğer illa bir isim koymak gerekiyorsa “Bi ismi Allahi” demek gerekiyor. İlla bir isim gerekiyorsa “besmele” dediğinize. O zaman onun isminin, o ayetin¹ isminin “Bi İsmi Allahi” olması gerekiyor. Ya öyle gerekmiyor mu? Neyse başka yere kaçmayalım. “Bismillahirrahmanirrahim” Alkışlayın lan tecvid yapıyor adam. Allah’ı kaldırdı attı. Bi İsmi Allahi’den Allah’ı kaldırdı attı gördün mü? Adını da ne koydu? Vacip koydu. Böyle söylemek diyor vaciptir. Devamı >>Devamı >>

RasulAllah demek şirktir.

RasulAllah söyler isen hem Allah hem Rasul demiş oluyorsun, bu bir şirk cümlesidir. Ya Muhammed sen hem ALLAH; hem Rasul’sun demiş oluyorsun. Hristiyanlar şuurlu olarak  İSA RASULALLAH demektedir. Bunu bilinçli ve şuurlu olarak söylemektedirler. Sebebi teslis inancı yani Hz.İsa alayhi elselam’ı Allâh ve Kutsal Ruh kabul etmeleridir. Gur’ân’ı Keriymi’de geçen Rasulu Allâhi rasulu Allahi lafzınında  doğru okunuşu Rasulu Allâhi’dir.

Nisa Suresi, 171. Ayet

nisaSuresi171

Devamı >>

Fatiha-i Şerefiyye ne demektir?

Fatiha kelimesi fethedemeyeceği hiçbir yer ve hiçbir şey olmayan anlamına gelmektedir. Hamd ALLÂH’a(cella celâluhu)dır dedik, kul durmaz sorar; bu ALLÂH(cella celâluhu) nasıl bir ALLÂH(cella celâluhu)?
ALLÂH(cella celâluhu) ilmi ezeli ve ilmi ebedisi ile bu soruya rabbielAlamiyna âyati ile cevap vermektedir.

El İhlas Sûresi’ndeki “Yelid” ifadesi

El İhlas Sûresi 3.âyet’deki “Lam Yelid” ifadesinde geçen “Yelid” kelimesinin Gur’ân lisanında bir anlamı bulunmamaktadır. Sözlükte “Yelid” diye bir kelime veya “Lid” diye bir kelime bulunmamaktadır. Arab dili’ni bilen kişi “Yelid” kelimesinin manasına bakmak istediğinde bu kelimenin kökü olan “Valade” fiilini bilmelidir ve sözlükten bu kelimeye bakmak zorundadır. Yani bu kelimenin aslında “vav” harfi bulunmaktadır.

Fatiha-i Şerefiyye’nin İlk Âyati

(Elhamdu) ile başlayan âyat ilk âyat’tir.

Peki Delillerimiz Nelerdir? Sıralayalım…

1. Genelde Muslumanlar sûreleri ilk âyati ile adlandırmışlardır. (Örnek: Elmulk Sûresi’ne Tebarake denmiştir. Elnaba Sûresi’ne Amme denmiştir.) Ashab-ı kîram hazaratı Fatiha-i Şerefiyye’ye “Elham-i Şerif” demişler ve sonra gelen Muslumanlar da bu sûreyi bu isimle anmışlardır. Kimse bu sûreye Besmela-i Şerîf dememiştir. Günümüzde dahi halk bu sûreye “Elham-i Şerif” demektedir. Devamı >>

Allah’la denmez!

Türkçe olarak söylediğimizde, bu bir laubalilik ifadesidir. Hiçbir İslam alimi bu güne kadar kitaplarında Allah’la yazmamışlardır. Allah(cc) Lafzı Celalinden sonra bir sıfatını ekleyerek “ile” edatını kullanmışlardır.

Arapça olarak söylediğimizde ise “La” nefy(olumsuzluk) edatıdır. Yok anlamına gelmektedir. Yani ağzımızdan Allah yok ifadesi çıkmaktadır.

Kandil yoktur, Gece vardır.

Kaynaklar mubarek geceleri yabancılara benzeterek kutlanmasının sakıncalarına dikkat çekiyorlar. Asıl olanı ihya etmektir.

Osmanlı devleti döneminde 2.Selim Han (1566-1574) zamanında başlayıp elektrik olmadığı için minarelerden kandiller yakılarak mubarek geceler duyurulmuştur. Mubarek gecelerde kandillerin uyandırılmasın dan dolayı gecelere kandil denmeye başlanmıştır. Bu geceler, kandil denmezden evvelde ibadet ile ihya ediliyordu. Rasûlu Allâhi’nin terk-i dünyasından üç yüz yıl sonra gecelerin ümmete çeşitli yollarla hatırlatılmasına başlandı.

Fatiha-i Şerefiyye’de geçen “Alamiyna”

elalamiyna (El-Alamiyna) bu kelime çoğul değildir.

Kelimenin çoğulu alaim‘dir. Modern Arapçadaki kurallar gereği vav ve  nun harfleri ile ancak akil isim çoğul yapılır. Bunun cer ve nas hali de  ya  ve  nun  ile olur.

Devamı >>

İcat etmek yaratmaktır.

Sözlükte icat kelimesinin manası “yaratmak” olarak geçmektedir. İnsan var olan bir şeyi ancak keşfedebilir. İnsan kâşiftir, bundan öteye geçemez. Dolayısı ile icat etmek Allâh’a(cc) mahsus bir fiildir.

Günümüzde “yaratma” kelimesinin kullanılması ve yaygınlaştırılması ile karşı karşıyayız. Bu insanların imanını ilgilendiren bir meselidir ve “Elfâzı” küfürdendir. Yani kişiyi küfre sokan imanını götüren bir lafızdır. Yaratma sıfatı Allâh’tan(cc) başkası için kullanılamaz. İnsan için ihdas etmek, ortaya çıkarmak, keşfetmek vb. fiiller kullanılmalıdır.

Ene Ben Demek Değildir!

enaGur’ân-ı Keriymin içinde geçen ena kelimesi de ben demek değildir. Biz demektir.
Okunuşta da bu zamir -ene diye okutuluyor. Halbuki zamirin sonundaki ena elif görmezden geliniyor ve okutulmuyor. Enâ diye okutulması gerekmektedir. ena Enâ, nahnu nahnu anlamına gelmektedir. Yani biz demektir. Ben eki fiile bitişen -ım, -im zamiri şeklinde gelmektedi. Misal, “İnsanları ve cinleri bana kulluk etsinler diye yarattım.” ElZâriyat Sûresi, 56.ayât

Sigara Levhasındaki Görülmeyen Haç İşareti

Her yerde asılı olan sigara levhasında göremediğimiz haç işareti(istavroz)
sigara levhası