Yedikule Mescidi

Bu site, bildiğimiz tüm hakikatleri bütün muslumanlara yaymak ve üzerimize farz olan emr-i bi elmağrûfi nahyi a’ni elmunkeri vazifesini yerine getirmek amacıyla Allâh(azze va cella şanuhu) rizası için kurulmuştur.

Allâh Lafzı Celâli

AllâhAllah Lafzı Celali özel bir kelimedir. Bu kelimenin başında harfi tarif diye bilinen elif lam takısı yoktur. Her harf kelimenin kendi kökünde olan asli harflerdendir.

AllahKelimeler

Yani 4 harften müteşekkildir(oluşmaktadır). Hiçbiri ATILAMAZ, ULANAMAZ. Eğer atar veya ulamaya kalkarsak şu kelimeleri okuruz lah, ulah, lallah ,ullah … ( örnek : kitab ullah , Rasul- ULLAH, RASU- LALLAH , HUVE – LLAH) Öyle ise ALLAH lafzı celalinin doğru harekelenişindede şeddeye yer yoktur yani en başta harekelediğimiz gibi yazılmalıdır.

Devamı >>

RasulAllah demek şirktir.

RasulAllah söyler isen hem Allah hem Rasul demiş oluyorsun, bu bir şirk cümlesidir. Ya Muhammed sen hem ALLAH; hem Rasul’sun demiş oluyorsun. Hristiyanlar şuurlu olarak  İSA RASULALLAH demektedir. Bunu bilinçli ve şuurlu olarak söylemektedirler. Sebebi teslis inancı yani Hz.İsa alayhi elselam’ı Allâh ve Kutsal Ruh kabul etmeleridir. Gur’ân’ı Keriymi’de geçen Rasulu Allâhi rasulu Allahi lafzınında  doğru okunuşu Rasulu Allâhi’dir.

Nisa Suresi, 171. Ayet

nisaSuresi171

Devamı >>

Tecvid yoktur.

Tecvid sözlükte; güzel yapmak, güzel eda etmek, okumakta her bir harfi mahreçten sıfatı layıkıyla eda etmek, çıkarmak manasına gelmektedir. Istılâh manası: Gur’ân okurken harflerin mahreçlerine dikkat ederek, her harfin hakkını vererek okumaktır. Tecvide delil olarak getirilen ayetler; rettili_elgurana_tertiylan

Rettili elgur’âna tartiylan (elmuzzemmili sûresi 4. âyet)

Tertil’in sözlük anlamı ne demektir?

Sözlük manası, tane tane okumak anlamına gelir, sözü düzgün, yavaş yavaş, gerekli araları vererek okumaktır, bu manaya göre ayetin manası, Gur’ân’ı Keriym’i tane tane düzgün bir şekilde yavaş yavaş harflerin hakkını vererek kelimeleri bozmadan okumaktır.  Devamı >>

Fatiha-i Şerefiyye'nin ilk ayâtinin meali

HAMD; Gördüğümüz göremediğimiz ve asla da göremeyeceğimiz. Duyduğumuz duyamadığımız ve asla duyamayacağımız. Bildiğimiz bilemediğimiz ve asla da bilemeyeceğimiz. Tahayyul edebildiğimiz, edemediğimiz ve asla da tahayyul edemeyeceğimiz yaratılmışlar âleminin Rabbi olan Allâha’dır.

RAB Ne Demektir?

1.Guvvet ve Gudret sâhibi
2.Yegâne yaratıcı
3.ElRazzâgu ElKerîmu demektir.
(Yani Allâh(azze ve cella şanuhu) birşeyi yaratmak
istediğinde onu yaratmadan onun rızkını yaratan demektir.)

Gur’ân Harekeleri Değiştiriliyor.

Suudi Arabistan dan gelen Gur’ân Mushafları ile ülkemizdeki Gur’ân Mushaflarının harekeleme farklılıkları bu konuya delildir. Ayrıca günümüzde sıkça rastladığımız tecvidli Gur’ân Mushafları ile tecvidsiz Gur’ân Mushafları Gur’ân-ı Keriymin harekelerinin değil sadece harflerinin değiştirilemeyeceğini göstermektedir.

Bi İsmi Allâhi

“Bismillahi” der isek şunu demiş oluruz. “Lahi” kelimesi “boş şeyler ile kendini meşgul eden, eğlenen ve eğlendiren, kafasız, başsız, ğafil adam” anlamına gelmektedir.
“Boş şeyler ile kendini meşgul eden, eğlenen ve eğlendiren, kafasız, başsız, ğafil adamın adı ile” demiş oluruz.  Devamı >>

Sual sormak için

13 + 2 =

SûreOkumalari.com

Elfâtiha Sûresi, Elfiyli Sûresi Sûresi, Elmâ’ûna Sûresi, Gurayşin Sûresi, Elfelagi Sûresi, Elnâsi Sûresi, Elkâfirûna Sûresi, Elkevsera Sûresi, El İhlas Sûresi, Elnasru Sûresi

Devam >>

Fatiha-i Şerefiyye ne demektir?

Fatiha kelimesi fethedemeyeceği hiçbir yer ve hiçbir şey olmayan anlamına gelmektedir. Hamd ALLÂH’a(cella celâluhu)dır dedik, kul durmaz sorar; bu ALLÂH(cella celâluhu) nasıl bir ALLÂH(cella celâluhu)?
ALLÂH(cella celâluhu) ilmi ezeli ve ilmi ebedisi ile bu soruya rabbielAlamiyna âyati ile cevap vermektedir.

El İhlas Sûresi’ndeki “Yelid” ifadesi

El İhlas Sûresi 3.âyet’deki “Lam Yelid” ifadesinde geçen “Yelid” kelimesinin Gur’ân lisanında bir anlamı bulunmamaktadır. Sözlükte “Yelid” diye bir kelime veya “Lid” diye bir kelime bulunmamaktadır. Arab dili’ni bilen kişi “Yelid” kelimesinin manasına bakmak istediğinde bu kelimenin kökü olan “Valade” fiilini bilmelidir ve sözlükten bu kelimeye bakmak zorundadır. Yani bu kelimenin aslında “vav” harfi bulunmaktadır.

Kandil yoktur, Gece vardır.

Kaynaklar mubarek geceleri yabancılara benzeterek kutlanmasının sakıncalarına dikkat çekiyorlar. Asıl olanı ihya etmektir.

Osmanlı devleti döneminde 2.Selim Han (1566-1574) zamanında başlayıp elektrik olmadığı için minarelerden kandiller yakılarak mubarek geceler duyurulmuştur. Mubarek gecelerde kandillerin uyandırılmasın dan dolayı gecelere kandil denmeye başlanmıştır. Bu geceler, kandil denmezden evvelde ibadet ile ihya ediliyordu. Rasûlu Allâhi’nin terk-i dünyasından üç yüz yıl sonra gecelerin ümmete çeşitli yollarla hatırlatılmasına başlandı.

Fatiha-i Şerefiyye’nin İlk Âyati

(Elhamdu) ile başlayan âyat ilk âyat’tir.

Peki Delillerimiz Nelerdir? Sıralayalım…

1. Genelde Muslumanlar sûreleri ilk âyati ile adlandırmışlardır. (Örnek: Elmulk Sûresi’ne Tebarake denmiştir. Elnaba Sûresi’ne Amme denmiştir.) Ashab-ı kîram hazaratı Fatiha-i Şerefiyye’ye “Elham-i Şerif” demişler ve sonra gelen Muslumanlar da bu sûreyi bu isimle anmışlardır. Kimse bu sûreye Besmela-i Şerîf dememiştir. Günümüzde dahi halk bu sûreye “Elham-i Şerif” demektedir. Devamı >>

Allah’la denmez!

Türkçe olarak söylediğimizde, bu bir laubalilik ifadesidir. Hiçbir İslam alimi bu güne kadar kitaplarında Allah’la yazmamışlardır. Allah(cc) Lafzı Celalinden sonra bir sıfatını ekleyerek “ile” edatını kullanmışlardır.

Arapça olarak söylediğimizde ise “La” nefy(olumsuzluk) edatıdır. Yok anlamına gelmektedir. Yani ağzımızdan Allah yok ifadesi çıkmaktadır.

Fatiha-i Şerefiyye’de geçen “Alamiyna”

elalamiyna (El-Alamiyna) bu kelime çoğul değildir.

Kelimenin çoğulu alaim‘dir. Modern Arapçadaki kurallar gereği vav ve  nun harfleri ile ancak akil isim çoğul yapılır. Bunun cer ve nas hali de  ya  ve  nun  ile olur.

Devamı >>

İcat etmek yaratmaktır.

Sözlükte icat kelimesinin manası “yaratmak” olarak geçmektedir. İnsan var olan bir şeyi ancak keşfedebilir. İnsan kâşiftir, bundan öteye geçemez. Dolayısı ile icat etmek Allâh’a(cc) mahsus bir fiildir.

Günümüzde “yaratma” kelimesinin kullanılması ve yaygınlaştırılması ile karşı karşıyayız. Bu insanların imanını ilgilendiren bir meselidir ve “Elfâzı” küfürdendir. Yani kişiyi küfre sokan imanını götüren bir lafızdır. Yaratma sıfatı Allâh’tan(cc) başkası için kullanılamaz. İnsan için ihdas etmek, ortaya çıkarmak, keşfetmek vb. fiiller kullanılmalıdır.

Ene Ben Demek Değildir!

enaGur’ân-ı Keriymin içinde geçen ena kelimesi de ben demek değildir. Biz demektir.
Okunuşta da bu zamir -ene diye okutuluyor. Halbuki zamirin sonundaki ena elif görmezden geliniyor ve okutulmuyor. Enâ diye okutulması gerekmektedir. ena Enâ, nahnu nahnu anlamına gelmektedir. Yani biz demektir. Ben eki fiile bitişen -ım, -im zamiri şeklinde gelmektedi. Misal, “İnsanları ve cinleri bana kulluk etsinler diye yarattım.” ElZâriyati Sûresi, 56.ayât

Sigara Levhasındaki Görülmeyen Haç İşareti

Her yerde asılı olan sigara levhasında göremediğimiz haç işareti(istavroz)
sigara levhası